Urban Economics > References > 2010

    
References > 2010

 
 
  • Trullén J., Galletto V., Boix R. y Marull J. (2010): “La Catalunya futura: bases econòmico-territorials del nou model de desenvolupament. Ampliant l’escala cap a la mega-regió Barcelona-Lyon”, Revista Econòmica de Catalunya, nº 62.

 

 

[Home] [References] [Databases] [Researchers] [Links]

 

Department of Applied Economics - Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B -  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona (Spain)
Tel. 0034 93 581 22 44 / 0034 93 581 15 28    Fax. 0034 93 581 22 92